Pałac von Reichenbach w Goszczu

Smutna historia zamku

Pałac w Goszczu leży w malowniczych i bogatych w zwierzynę lasach. Został wybudowany w 1755 roku w polskiej wsi położonej w województwie dolnośląskim. Leży około 50 kilometrów od Wrocławia.
Pałac von Reichenbach jest to ruina. Pierwszy z kilku pałaców powstał tam w pierwszej połowie XVIII wieku, niestety strawił go ogromny pożar w 1749 roku. W drugiej połowie XVIII wieku zdecydowano postawić tam kolejny pałac. Jego projektantem i architektem był pochodzący ze śląska Karl Martin Frantz. Do pałacu prowadziły aż trzy bramy wjazdowe. Do stycznia 1945 roku, obiekt był własnością rodziny Reichenbachów. W późniejszym okresie został zajęty przez radzieckie wojska i oddany do zarządu miejscowej administracji. W 1947 roku podczas wigilii Bożego Narodzenia wybuchł w pałacu pożar. Pomimo próby ugaszenia pożaru przez jednostki straży pożarnej zamek w Goszczu spłonął i już nigdy więcej nie został odbudowany. Pałac Goszcz był porównywany do Wilanowa i Poczdamu, dlatego gmina postanowiła etapami zacząć remontować poszczególne budynki w zespole pałacowo-parkowym. W 2013 roku dzięki władzom tamtejszej gminy Twardogóra wyremontowała część budynków miedzy innymi dom służby pałacowej i oficynę. Celem tych działać było zabezpieczenie kompleksu przed dewastacją oraz plan udostępnienia go dla mieszkańców i turystów.

Obok wyremontowanej części pałacu możemy odnaleźć figurę karpia z projektu łączącego ciekawe obiekty architektoniczne. Po drugiej stronie drogi znajduje się zrujnowany cmentarz z zachowanym Mauzoleum rodziny von Reichenbach. Grobowiec powstał w 1826 roku. Obecnie cały obszar jest chroniony w ramach programu Natura 2000. W podejmowaniu konkretnych i bardzo ważnych działań dotyczących Pałac w Goszczu gminę Twardogóra wspiera Stowarzyszenie Świętej Magdaleny. Podstawowym celem tych działań jest próba przywrócenia dawniejszej świetności budynku.

Dawniejszy wygląd pałacu

Był to piętrowy pałac, przed laty pokryty czterospadowym dachem mansardowym z lukarnami. Nad głównym wejściem znajdował się balkon z wypustem z kamienną balustradą, która była podtrzymywana przez osiem kolumn jońskich. Nad oknami które były wykończone półkoliście, na pierwszym piętrze znajdował się kartusz z herbami: Amelii Marii Anny von Schonaich-Carolath i Henricha Leopolda von Reichenbach-Goschutz. Sam obiekt wchodzi w skład części zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą; park, dwie oficyny, dwa budynki łącznikowe, stajnia koni, dom ogrodnika, maneż, i dom służby pałacowej.