Reymont skansen i stary młyn

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University , CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

Lipce Reymontowskie, czyli wieś podszyta literaturą

Polska kryje w sobie wiele zakątków, które naprawdę warto odwiedzić, a o których nie mówi się dużo, przez co giną wśród wielu modnych atrakcji. Jednym z takich miejsc są Lipce. Początki wsi sięgają aż XIV wieku, kiedy to została założona przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Prawdopodobnie niewiele osób by o niej słyszało, gdyby Władysław Stanisław Reymont nie umiejscowił w niej akcji „Chłopów”. Od 1984 roku nazwa wsi została zmieniona na Lipce Reymontowskie, a od 1982 roku zaczęto stawiać na atrakcję związane z noblistą. Powstała wtedy Izba Regionalna funkcjonująca obecnie jako Muzeum Regionalne im. Władysław St. Reymonta.

Muzeum lipieckie – wiejska tradycja połączona z noblistą

Muzeum Regionalne od 2003 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Zaraz przy wejściu zwiedzających wita drewnianymi rzeźbami bohaterów chłopskiej epopei oraz samego Reymonta. Jego siedzibą jest dawna manufaktura włókiennicza i choć nie zajmuje ono wiele miejsca, gromadzi sporo eksponatów związanych z życiem na wsi oraz kulturą regionu, jak na przykład, tkaniny, hafty, ludowe stroje. Ponadto prezentuje pamiątki związane z pisarzem lub nawiązujące do jego najsłynniejszej powieści. Zbiory prezentowane są na kilku stałych wystawach: „Tradycje lipieckie” o wymiarze historyczno-etnograficznym, „Chłopi Reymonta w glinianej rzeźbie Ewy Soski”, „Z dziejów manufaktury Winklów w Lipcach 1889 – 1974”, wystawa prezentująca dawne narzędzia rolnicze oraz wystawa przedstawiająca przekrój życia i twórczości Władysława Reymonta. Dodatkowo co jakiś czas zmieniają się wystawy czasowe, wśród których każdy zwiedzający znajdzie coś dla siebie. Zbiory w Lipcach Reymontowskich są prezentowane nie tylko w salach jak w większości muzeów, lecz także w sposób bardziej obrazowy, w ich naturalnym otoczeniu.

Wejdźmy do świata „Chłopów”

Na terenie obok manufaktury od 2003 roku działa Zagroda ludowa, czyli mocno wyróżniający Lipce Reymontowskie skansen. Choć i ono nie zajmuje wielkiego obszaru, jest niewątpliwą atrakcją miejscowości. Na skansen składają się dwie chałupy przeniesione z Woli Drzewieckiej i Mszadli, czyli położonych nieopodal wsi, obora, spichrz oraz stodoła. Na terenie skansenu znajduje się również figurka Matki Boskiej Lipieckiej. Podobną zabudowę coraz trudniej jest spotkać na coraz mocniej rozwijających się wsiach. Tutaj została ona dodatkowo uzupełniona oryginalnymi eksponatami, których część liczy sobie ponad 100 lat. Wizyta w tym miejscu jest jak przeniesienie się w czasie. Utworzone na terenie Zagrody Regionalnej obejście pozwala dokładniej wyobrazić sobie, jak dawniej żyli mieszkańcy wiejskich terenów, a przy tym na momencie przenieść się do świata bohaterów wykreowanych przez Reymonta, których codzienność musiała toczyć się właśnie wśród podobnych zabudowań i w otoczeniu podobnych przedmiotów.

Dzięki takim atrakcjom jak muzeum i skansen Lipce Reymontowskie są doskonałą propozycją na sobotnie lub niedzielne popołudnie dla mieszkańców województwa łódzkiego albo obowiązkowym punktem na mapie dłuższych wyjazdów mieszkańców dalszych terenów kraju. Wizyta tutaj zainteresuje zarówno dorosłych, jak i najmłodszych zwiedzających, którzy na co dzień stykają się z zupełnie inaczej wyglądającym światem.